divendres, 16 d’abril de 2010

Manifest per la igualtat d'oportunitats al Raval

El Consorci d'Educació de Barcelona ha decidit sense tenir en compte l'opinió de les famílies ni dels mestres el tancament dels cicles formatius que impartia l'IES Milà i Fontanals (El mateix on va inaugurar el curs el Sr. Montilla) i del batxillerat a l'IES Miquel Tarradell (Premi Catalunya d'Educació 2005).
Davant d'aquesta situació que es planteja, la comunitat educativa del barri del Raval s'ha mobilitzat en contra del que es considera un pas més cap a la guetització de l'escola pública del barri ja molt estigmatitzada. S'ha elaborat un manifest en defensa de la qualitat dels centres que treballen al barri i on es demanen més atenció cap a l'escola primària i secundària obligatòria si es vol aconseguir èxit un nivell d'aprovats en 4art d'ESO equiparable al d'altres barris sense la problemàtica esconòmica i social que pateix el Raval.
L'administració mai ha volgut parlar de segregació escolar, ni de distribució equilibrada de la demanda, ni de reducció de ràtio a la primària del barri (tot i tennir totes les escoles en obres i amb percentatges de població immigrada del voltant del 90%), ni d'èxit escolar, ni de res que fos treballar per una igualtat d'oportunitats reals per a les persones d'aquest barri.
Enlloc d'atacar les causes del problema aquesta actuació de l'administració ataca les conseqüències. Hi ha poca gent que cursi batxillerat i cicles formatius per una manca d'èxit escolar a l'ESO. La solució és tancar batxillerats i cicles formatius enlloc de millorar l'èxit escolar. a més d'un li deu treure fum el cervell de tant pensar.Hem redactat un manifest (que adjuntem) on es recullen aquestes peticions i que ha estat signat fins al moment per les organitzacions esmentades. si no obtenim respostes favorables a les nostres reivindicacions les mobilitzacions continuaran.
Manifest


IGUALTAT D´OPORTUNITATS AL RAVAL
Des del Consorci d´Educació de Barcelona, es comunica recentment als dos centres públics d´educació secundària del Raval la retallada de l´oferta pública dels seus estudis postobligatoris.
A l´IES Miquel Tarradell es suprimeix la seva línia de Batxillerat, de tal manera que es deixaria el barri amb un únic IES que ofereix aquests estudis.
En el cas de l´IES Milà i Fontanals s´eliminen els Cicles Formatius que actualment ofereix, i així es deixa la població del Raval sense cap possibilitat d´estudiar cicles públics de la branca tecnològica al seu barri. Ambdós centres han incidit en oferir una educació de qualitat i han vetllat des de sempre per potenciar els resultats educatius dels i les joves del Raval.
La comunitat educativa del Raval està sent capdavantera en el treball per a millorar les oportunitats d´una població amb unes necessitats socioeducatives específiques.
Segons les estadístiques municipals, el barri del Raval té un gran percentatge de població immigrant amb un nivell de renda baix i molt baix i un dèficit d´equipaments considerable. De fet hi ha més d´un 80% d´alumnes immigrants als estudis postobligatoris i, tal com recomana el II Pla General de Formació Professional de Catalunya 2007-2010, cal “elevar la taxa d´escolarització postobligatòria dels joves menors de 22 anys, dels nadius i en especial dels immigrants”.
Tots els estudis que analitzen el fenomen de l´exclusió social, i tots aquells factors que s´hi podrien associar, parlen de la dimensió educativa com a un dels eixos que marca una línia divisòria entre un noi o noia que, en un futur no gaire llunyà, pot estar en situació de risc d´exclusió i un altre que no.
La comunitat educativa del Raval considera que aquesta reestructuració constitueix una greu vulneració dels drets dels nostres infants i joves a rebre una educació de qualitat i pública.
Reduir finançament, recursos i mitjans en els centres educatius, i per tant reduir en oferta, vol dir:
Disminuir les possibilitats de progrés i les expectatives de continuar estudiant a la postobligatòria tot condicionant les possibilitats d´èxit i per tant de promoció social i inserció laboral dels joves del Raval.
Agreujar la situació d´estigmatització dels nostres centres públics i provocar que moltes famílies vagin a buscar centres fora del barri i, per tant, intensificar la segregació escolar.
La disminució de l´oferta pública minva les possibilitats que tenim com a barri d´acollir estudiants d´altres zones de Barcelona i de fomentar la cohesió social.
Per tot això volem:
Fer constar que dificultar l’accés a l’educació vulnera un dret fonamental
Que l´oferta pública educativa estigui a l´abast de tothom perquè no hi hagi discriminació en funció de les possibilitats econòmiques.
Formar part activa de les decisions en les polítiques educatives que afecten el barri.
Exigir el manteniment de l´oferta educativa pública actual del Raval.
Recordar que la inversió econòmica en educació d´avui suposa un estalvi en les polítiques socials de demà.
En conclusió, un política protectora i preventiva dels nostres infants, adolescents i joves, requereix un impuls, esforç i suport institucional, polític i econòmic per al conjunt de la comunitat educativa que hi treballa, per a evitar situacions que puguin contribuir a una precària inserció social i laboral de les futures generacions.

Adhesions al manifest a data 12 d'abril

Centres educatius

IES Milà i Fontanals
IES Miquel Tarradell
CEIP Milà i Fontanals
CEIP Drassanes
CEIP Collaso i Gil
EBM Canigó (Escola bressol municipal Canigó)

Organitzacions i entitats:
ACESOP (Associació Cultural Educativa Social Operativa de Dones Paquistaneses)
AMICAL (Associació de Immigrants Marroquís a Catalunya)
AMPA de l'Escola Mon Taber
AMPA Collaso i Gil
AEIRaval (Associació Educativa Integral del Raval)
Associació de Mestres Rosa Sensat
Associació per a Joves TEB
Associació sòciocultural IBN Batuta
Casal dels Infants per a l’acció social als barris
Centro de Investigaciones Pedagógicas de Infancia, Adolescencia y Juventud (CIPIAJ)
L'Arc Taller de Música Fundació Privada
L'Escola de Músics i JPC
Forn de teatre Pa’tothom
Fundació Joan Salvador Gavina
Fundació Escó
Fundació Social del Raval
Fundació Tot Raval
Impulsem
Projecte Xarxa de Lectura del Raval
Ravanet
Xamfrà, centre de música i escena del Raval

Comerços del barri
Forn de pa ecològic BARCELONAREYKJAVíK
Optica Bassol

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada