dilluns, 5 d’agost del 2013

Informe síndic Greuges sobre malnutrició infantil

A l'estiu, temps de descans i de platja hi ha qui les passa molt magres. Molts nens i nenes que durant el curs poden tenir un ajut o un cop de mà en la seva dieta habitual gràcies als menjadors escolars veuen com despareixen bona part del serveis adreçats als menors escolaritzats just quan el curs acaba. otser no és el cas del nostre barri, o de la totalitat dels nens amb necessitats socials del nostre barri, però és un cas cada cop més freqüent i sobre el qual no s'ha treballat al ritme creixent de les noves necessitats creades per la crisi. 

Sobre aquest tema, el Síndic de Greuges acaba de treure un informe en el qual parla del que es pot fer des de l'escola. Concretament hi ha un punt sobre les beques menjador que cal tenir molt present: 

Aquesta és la seva definició del problema:

2.4. Dèficits de puntualitat en la concessió i en el pagament dels ajuts de menjador escolar 
Els ajuts de menjador escolar estan destinats a garantir l’ús normalitzat i a compensar desigualtats en l’accés dels infants en situació de pobresa al servei  de menjador, de manera que l’agilitat en la seva tramitació, tant en la resolució com en el cobrament d’aquests ajuts, acostuma a ser fonamental per assolir els objectius que es plantegen. 
L’estudi de les queixes rebudes a aquesta institució, en canvi, posa de manifest que de vegades els ajuts de menjador es resolen passats mesos de l’inici de curs, i no sempre hi ha previstos els mecanismes per compensar les desigualtats d’accés al servei durant aquest període de manca de resolució. A més, les dificultats pressupostàries de la Generalitat de Catalunya han provocat una demora en els pagaments dels ajuts ja concedits pels consells comarcals. 
L’atorgament d’aquests ajuts quan una part important del curs ja ha transcorregut comporta abocar les famílies potencialment beneficiàries, que requereixen aquest ajut per garantir l’accés dels seus fills al servei, a una situació d’incertesa afegida a la precarietat econòmica en què ja viuen. Aquest és el cas, per exemple, d’alumnat que no fa ús del servei per impossibilitat econòmica, tot i tenir-ne necessitat, pel fet de no tenir constància de la concessió de l’ajut (pel temor de no ser finalment beneficiari i de contraure un deute no previst amb el promotor del servei, o per la impossibilitat d’anticipar l’import corresponent a la quota del servei, si aquest promotor ho exigeix). 
En aquest sentit, convé afegir que aquesta institució ha tingut coneixement que escoles amb una composició social especialment desfavorida, que presenten un nombre elevat d’alumnat beneficiari de beques de menjador, i sovint també amb una AMPA sense fons econòmics suficients per compensar aquest retard, han tingut diversos mesos el servei de menjador escolar sense pràcticament usuaris (amb efectes negatius sobre l’absentisme escolar o sobre l’adequada nutrició dels infants socialment més desfavorits). 


Aquesta és la seva proposta: 

3.4. Sobre els dèficits de puntualitat en la concessió i en el pagament dels ajuts de menjador escolar El Síndic demana al Departament d’Ensenyament i als consells comarcals: 

 Que resolguin i paguin els ajuts de menjador escolar abans de l’inici de curs, o durant els primers dies de curs, per garantir l’accés normalitzat al servei en condicions d’igualtat, i que adoptin, en cas contrari, les mesures compensatòries que escaiguin per evitar que retards eventuals en la resolució o en el pagament vulnerin el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats dels infants socialment més desfavorits (per mitjà d’acords amb els centres escolars, amb les AMPA o amb les empreses o entitats proveïdores). 


Total que el govern podria fer cas del que recomana el Síndic de greuges i només recordarem que aquest curs les beques menjador es van resoldre a finals d'octubre el que va significar un menjador escolar al 10% de la seva capacitat durant ben bé dos mesos (setembre i octubre) en una època ben difícil per a moltes famílies. Aquest curs no pot tornar a haver un retard similar. No ens serveixen excuses com que la culpa és de Madrid, de Brussel·les, del tripartit, de Zapatero o del Sursumcorda. Amb la salut dels nens no s'hi juga. I amb les coses de menjar menys encara.

Ah i moltes gràcies al Sr. Ribó, a la senyora Ibáñez i al seu equip per treballar durant  l'estiu