dissabte, 26 de juny del 2010

Manifest pel futur de l'escola pública

Des de diferents sectors de la comunitat educativa i des de diferents àmbits socials s'ha plantejat aquest manifest pel futur de l'educació pública que pretèn aconseguir que l'educació pública com a motor d'igualtat d'oportunitats no pateixi cap retallada de recursos. La Federació d'associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, (FAPAC) de la qual aquesta ampa en forma part ha signat aquest manifest i s'ha emplaçat a treballar per aquests objectius d'ara endavant.


Manifest conjunt per l'educació pública
Les entitats i organitzacions sotasignants, totes elles vinculades a l'educació del nostre país, volem manifestar la nostra preocupació per la situació de l'ensenyament públic coincidint amb el final del curs 2009-2010.
En un context de greu crisi econòmica, les polítiques que està desenvolupant el govern de Catalunya, van en detriment de tots els serveis públics i provoquen que el pes de la crisi recaigui sobre les esquenes de la ciutadania. Els serveis públics són la garantia per mantenir la dignitat en la vida de totes les persones i per a la prosperitat del futur col•lectiu.
En aquest context pensem que l'atenció al centre, a l'aula, i el que és més important, a l'alumnat ha de ser prioritària en la inversió pública. Amb el benentès que estem en una societat canviant, que hi ha d'haver reformes a nivell estructural i que el concepte d'educació al llarg de la vida s'està instaurant com a imprescindible.
Els darrers dos anys, el Departament d'Educació ha realitzat retallades constants que estan afectant de manera negativa la qualitat d'atenció a l'alumnat, als centres, als professionals i als serveis educatius, a tota la comunitat i, el que és més important, el que pot incidir en la qualitat de l'educació pública. Cal prestar especial atenció als centres educatius públics que estan en entorns desafavorits per promoure realment l'equitat del sistema.
En l'horitzó de la millora de l'èxit educatiu, L'educació és la millor eina que tenim per superar l'actual situació de crisi econòmica i social i el sistema públic l'únic que pot garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats d'infants, joves i ciutadania en general. Una política de retallades no ajuda a avançar en aquesta direcció.
Encomanem, doncs al Govern de Catalunya i al Departament d'Educació, que de al cara el proper curs 2010-2011, i amb una visió prospectiva de futur, reflexioni, prengui decisions per al desenvolupament d'un seguit d'accions i mesures encaminades a consolidar l'educació pública de qualitat com un dret de tota la ciutadania del nostre país. Creiem que no poden produir-se més supressions de línies ni de serveis educatius i que s'ha d'acabar amb la massificació que pateixen molts centres, qüestions que només perjudiquen les condicions i oportunitats d'estudi.
Per tot això, proposem al Govern i al Departament les següents mesures:
- Augmentar la inversió en educació fins arribar al 6% del PIB.
- Fomentar el consens i la participació de tota la comunitat educativa alhora del desplegament de les mesures presses pel Departament d'Educació.
- Garantir una ràtio mestres-alumnes adequada per a una educació de qualitat.
- Assegurar les places públiques suficients per atendre la població escolar. El sistema educatiu públic és un dret de ciutadania: gestionar l'educació del país no és gestionar una empresa.
- Augmentar els recurssos destinats als estudis postobligatoris i al retorn al sistema educatiu del jovent que prové del fracàs escolar (actualment, 3 de cada 10 joves) en la línia de l'estratègia de Lisboa.
- L'obertura de totes aquelles línies d' ensenyaments que s'han tancat en els darrers mesos. Acabar amb la massificació que pateixen els centres i assegurant l'equilibri territorial, vetllant per la qualitat de l'escola rural.
- La gestió democràtica i participativa dels centres públics.
Creiem que totes aquestes propostes van encaminades a configurar un model educatiu que el Departament ha abandonat. Un model basat en un servei públic equitatiu, participatiu i democràtic que compti amb tots els agents implicats. Per què això sigui possible cal dotar de poder real i fomentar la coresponsabilitat del professorat, famílies, alumnat i entorn del centre a través de mesures que ho facin possible, afavorint, per exemple, la conciliació de la vida laboral de les famílies amb el ritme i funcionament dels centres educatius.
Per tal de materialitzar totes aquestes mesures, les entitats sotasignants treballarem en el marc dels òrgans institucionals on som presents però, alhora, fem una crida a tota la ciutadania i a la societat civil del nostre país a implicar-se en l'educació pública. Creiem que l'educació serà l'eina principal, no només per sortir de la crisi, sinó per configurar un nou model econòmic i social basat en el coneixement. Volem polítiques estratègiques que dissenyin aquest camí, amb la base d'un servei públic a l'abast de tota la societat.
Així doncs, manifestem la nostra voluntat i el nostre compromís de treballar per contribuir a la millora i a l'enfortiment de l'educació pública del nostre país. Sabem que això només serà possible amb la participació i consens de tots i totes.
CCOO, UGT, Consell Nacional de la Joventut, AJEC, AEP, MRP (Moviments de Renovació Pedagògica), FAPAC, FAPAES, i Coordinadores d'AMPAS de localitats com St Boi, L'Hospitalet, Badalona, Confederació d¡Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAV), Sos Racisme, Moviment Laic i Progresista, UPEC (Universitat Progresista d'Estiu)